Evropská konference a veletrh - WE Berlín 2019

Ve dnech 16.10. - 18.10.2019 se konala v německém Berlíně konference a veletrh - WE Watercoolers Europe. 

Za Českou asociaci barelových watercoolerů se této akce zúčastnili zástupci spol. FONTANA Watercoolers a CRYSTALIS. 

Na konferenci byli představeni všichni členové WE Europe pro rok 2019, byly představeny nové trendy v této oblasti a všichni zástupci mohli pohovořit o současné situaci v každé zemi za danou asociaci. Dále probíhaly workshopy na témata jako - podnikatelská strategie, B2B nebo B2C marketing, barelová voda v pohostinství - příležitosti, trendy a inovace a mnoho dalšího....

Na Galavečeru Aqua Awards Ceremony - který proběhl ve čtvrtek 17.10. v hotelu Malia, byly vyhlášeny společnosti, které měly např. 

  • nejlepší webové stránky
  • nejlepší marketingovou kampaň
  • nejlepší klientský servis
  • nejlepší propagaci zdravého životního stylu a hydratace a další kategorie

Na závěr Galavečera proběhlo vystoupení ilusionisty Daniela Cravena. 

V pátek 18.10. pak proběhl veletrh - na kterém mohli všichni zástupci společností z celé Evropy probrat nové trendy v oblasti barelových watercoolerů, inovace a mohli se zde setkat s dodavateli a výrobci, kteří v této oblasti podnikají. 

Na fotografie z návštěvy Berlína se můžete podívat níže.