Metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu pro hodnocení výsledků ukazatelů počty kolonií při 22 °C a 36 °C v pitné vodě. 

Upozornění: toto doporučení se nevztahuje na balenou pitnou vodu!

Vyhláškou č. 83/2014 Sb. byla s platností od 29. května 2014 provedena novela vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tato novela mj. mění limitní hodnoty pro ukazatele počty kolonií při 22 °C a počty kolonií při 36 °C tím, že se klade hlavní důraz na posouzení, došlo-li k abnormální změněoproti obvyklým hodnotám či nikoliv, a naopak potlačuje význam absolutní zjištěné hodnoty počtůkolonií. Toto doporučení má za cíl seznámit s proběhlou legislativní změnou a s hygienickým a technickým významem obou ukazatelů a vysvětlit možné přístupy k interpretaci zjištěných hodnot.

Ukazatel počty kolonií (při 22 nebo 36 °C) je indikátorem mikrobiologického oživení pitné vody. Neposkytuje žádný přímý důkaz o přítomnosti choroboplodných zárodků a jeho zvýšená hodnota ve vodě sama o sobě není bezprostředně spojena s ohrožením lidského zdraví. Nejedná se tedy o ukazatel primárně zdravotní, ale provozní. Tento ukazatel totiž poskytuje užitečné provozní informace o stavu distribuční sítě a vnitřního vodovodu. Náhlý nárůst může znamenat varování před kontaminací jinými, závažnějšími mikroorganismy. Zvýšené počty kolonií mohou svědčit o problémech v různých částech systému zásobování.....

Vzhledem k rozdílné kvalitě vody a místních podmínek se mohou jednotlivé zásobované oblasti (vodovody) lišit v „normálních“ hodnotách počtů kolonií. Proto jako první krok k určení, došlo-li k mimořádnému a varovnému nálezu, je definování „běžných hodnot“, charakterizujících normální, bezrizikový stav daného systému zásobování. Za tím účelem se zhodnotí řada výsledků (odděleněpro počty kolonií při 22 a 36 °C) za uplynulé období nejméně jednoho roku, tak, aby byla k dispozici řada nejméně 7 hodnot. K tomu je možné použít statistické metody, např. vynést hodnoty do regulačního diagramu (viz příloha 1). Poté je nutné definovat, jaké hodnoty již nejsou obvyklé. To je možné učinit buď arbitrárně (např. hodnoty vyšší než dvě směrodatné odchylky), nebo na základě empirické, místní zkušenosti. Empiricky je možné si také definovat hodnotu horního rozmezí obvyklých hodnot (např. 50 KTJ/ml).

Počty kolonií jsou především provozním ukazatelem, který provozovateli může indikovat nebo vysvětlovat některé problémy s kvalitou vody. Každopádně jeho hodnocení předpokládá dobrou znalost celého systému zásobování v dané zásobované oblasti a vlivů, které v něm působí na růst bakterií (počtů kolonií), včetně jejich případného přirozeného kolísání v průběhu roku.

Více info najdete v publikovaném článku - http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/voda/pdf/Metodicke_doporuceni_NRC_pocty_kolonii.pdf

Zdroj obrázku: SZÚ

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.