Proč se připojit k ČABW ??

Každý výrobce barelové vody by měl znát benefity z členství v ČABW.

 

Důvěra zákazníka ve vaše výrobky a služby

Asocicace ČABW byla založena za účelem posílení ochrany spotřebitele v tomto oboru. Zaměřuje se zejména na tyto segmenty:

Hygiena - Členové asociace jsou vázáni mimo jiné dodržováním přísných hygienických standardů ve výrobě i distribuci a to i nad rámec zákona

poskytováním pravidelných a plnohodnotných sanitací výdejníků.

 

Podpora Vašeho podnikání

Uvedení na stránkách www.cabw.cz a odkaz na Vaši webovou stránku umožňuje potenciálním zákazníkům Vaši jednoduchou identifikaci jako člena ČABW a tímto potvrzujete, že splňujete ty nejnáročnější kritéria v oblasti jakosti i hygieny výrobců barelové vody.

 

Podpora odvětví

ČABW propaguje ČABW, své členy, zdravý pitný režim na pracovištích v obchodních publikacích, v oblasti Facility managmentu a širším odborném tisku s cílem odlišit členy ČABW od nečlenů a tak poskytuje přidaný obchodní benefit.

 

Znalosti a podpora

ČABW připravuje a uchovává informace a doporučení na připravované legislativní změny, má přímou podporu od specialistů a technických konzultantů. Poradenství při otázkách ohledně vody a hygieny poskytuje členům výhody a zabezpečuje, že jejich společnosti jsou připravené na všechny budoucí změny. ČABW chce být do budoucna partnerem státních orgánů při přípravě zákonů a vyhlášek týkajících se barelové vody.  

Nezávislé audity

ČABW sa zavazuje k neustálému zlepšování, stále zvyšuje a udržuje kvalitu odvětví výdejníků vody v ČR. Schválené instituce vykonávají specializované roční audity, aby prověřili, že členové splňují přísné zásady správné praxe. Audity jsou navrhnuté tak, aby zlepšili Vaše podnikání a pokrývají problematiku školení, hygieny a operačních postupů. Zabezpečují tak splnění podmínek, které pro Vaši společnost vyplývají z platné legislativy. ČABW úzce spolupracuje s WE / Watercooler Europe/ při těchto auditech.

 

Lobing v regulačních orgánech a monitoring

Pravidelné konzultace s jinými asociacemi a členství ČABW ve Watercoolers Europe (WE) zabezpečuje, že členové jako kolektivní orgán můžou reagovat a snažit se ovlivňovat navrhovanou legislativu v EU. ČABW dále úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou České Republiky / tvorba českých cechovních norem/ a dále s institucemi jako SZPI / Státní zemědělská a potravinářská inspekce/, SZÚ / Státní zdravotní ústav/ a MZ / Ministerstvo zdravotnictví/.

 

Používání loga ČABW

Symbol akreditace, správné praxe a kvality je k dispozici plnoprávným členům, kteří úspěšně prošli auditem/audity.

 

Získávání kontaktů

Slevy na akce a veletrhy poskytují členům příležitost k získávání nových kontaktů a nabízí dodavatelům přístup k existujícím i novým zákazníkům.

  

Životní prostředí

Dobrovolná akreditace ČABW pro životní prostředí je cesta, kterou si členové můžou vybrat, aby se prokázal jejich pozitivní přístup k životnímu prostředí.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.