Další často kladené otázky o členství v ČABW

Pomůže webová stránka ČABW podpořit moji společnost?

 Po získaní plného členství budou mít členové i nečlenové možnost najít Vaše produkty a služby na webu ČABW spolu s označením ČABW značka kvality.

 

Jak často se členové setkávají?

Na poradách, které se uskutečňují 4x do roka, mají členové  možnost nejen poznat nejnovější vývoj v odvětví, ale taky si mezi sebou vyměnit nápady a zkušenosti.

 

Jaká je organizační struktura CABW?

Asociace funguje na základě demokratických principů prostřednictvím volené výkonné rady a je řízená předsedou.

 

Jak se stát členem asociace?

Vyplňte žádost o členství. / Připravím/

Po schválení Vaší žádosti výkonným výborem a uhrazením členského příspěvku zbývá jen jeden další krok k plnému členství. Audit. Pravidelné roční audity jsou povinné pro pokračující členy pro výrobce a distributory. Po dobu těchto auditů musíte kromě jiného prokázat, že:

- máte vyškolený personál se znalostmi správné praxe a povědomím o hygieně;

- vykonáváte a zaznamenáváte řádné sanitace

- splňujete potravinářské standarty při plnění, skladovaní a distribuci vody a souvisejících produktů

- prodáváte produkty, které splňují příslušné požadavky na nezávadnost potravin; vodu od schválených výrobců, chladiče vody od schválených dodavatelů, atd.

Dodavatelé produktů, kteří přichází do styku s vodou, musí vyplnit roční dotazník. 

 

Kdy můžu používat logo ČABW a být uvedený na webstránce ČABW?

Okamžitě po úspěšném absolvovaní příslušného auditu a nebo vyplnění dotazníku dodavatele.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.