Co je to Hygienický kodex a k čemu slouží??

ČABW (české asociace barelových water-coolerů), je sdružením významných společností, jejichž hlavní činnost se dotýká zajišťování pitného režimu prostřednictvím dodávek balené pramenité vody v obalech 18,9 l.

ČAWB se zaměřuje zejména na tyto segmenty:

Hygiena

Všichni členové asociace jsou vázáni mimo jiné:

  • dodržováním přísných hygienických standardů ve výrobě i distribuci a to i nad rámec zákona, poskytováním pravidelných a plnohodnotných sanitací výdejníků - viz 1. FAQ
  • Mezinárodní spolupráce
  • Kromě výše uvedeného je ČABW členem nadnárodní asociace WE (Watercoolers Europe), která sdružuje výrobce a distributory barelové vody a dodavatele produktů s tím spojených v celé Evropě. Z ní čerpá náměty a následně aplikuje nejnovější trendy v oblasti servisu, hygieny a legislativy. ČABW chce být partnerem státních orgánů při přípravě zákonů a vyhlášek týkajících se barelové vody. Členové ČABW se řídí závazným hygienickým kodexem. Tento kodex je v plném znění převzat od evropské asociace WE a je zaregistrován v její bruselské centrále.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.