ČABW

Česká asociace barelových watercoolerů

Vítejte na stránkách České asociace barelových watercoolerů (ČABW)

ČABW je sdružením významných společností, jejichž činnost se dotýká zajišťování pitného režimu prostřednictvím dodávek balené pramenité vody v obalech 18,9 l, která je stáčená watercoolery, přístroji umožňujícími výdej chlazené, horké, popřípadě perlivé vody.


Poslání ČABW

Barelová voda a watercoolery se na našem trhu začaly objevovat v roce 1995. Brzy se tento způsob zajištění pitného režimu stal pro své výhody oblíbeným a to zejména na pracovištích. Od té doby poptávka po tomto systému neustále roste.

Sdružení ČABW bylo založeno za účelem posílení ochrany spotřebitele v tomto oboru.

Zaměřuje se zejména na tyto segmenty:

Hygiena

Členové asociace jsou vázáni mimo jiné:

  • dodržováním přísných hygienických standardů ve výrobě i distribuci a to i nad rámec zákona
  • poskytováním pravidelných a plnohodnotných sanitací výdejníků

Mezinárodní spolupráce

Kromě výše uvedeného je ČABW členem nadnárodní asociace WE - Watercoolers EU, která sdružuje výrobce a distributory barelové vody v Evropě. Z ní čerpá náměty a následně aplikuje nejnovější trendy v oblasti servisu, hygieny a legislativy.

Legislativa

ČABW chce být partnerem státních orgánů při přípravě zákonů a vyhlášek týkajících se barelové vody.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.